Vi er et Miljøfyrtårn

Å være miljøfyrtårnsertifisert innebærer å ha et kontinuerlig fokus på egen drift og til en hver tid minimere de belastningene vi påfører klimaet, omgivelsene og arbeidsmiljøet.

Først og fremst ønsker vi å ta ansvar for at vi drifter vår virksomhet på en fornuftig måte, med mål og verdier som har en bærekraftig tankegang i alle ledd. Dette er noe vi har jobbet aktivt med i lengre tid men uten de bestemte rammene som setter ansvaret i system. Vi er gode på å minimere mengden forbruksmateriell, vi verdsetter kvalitet og bærekraftig produksjon når vi ser etter nye leverandører og vi jobber mye for å være et fint og inkluderende arbeidssted. 

Miljøfyrtårn sertifisert

Hvordan og hvorfor Miljøfyrtårn?

4. mai 2022 kunne vi i Kaffabutikk AS feire at vi har blitt en miljøfyrtårnsertifisert virksomhet. Dette har vært en lærerik og spennende prosess som har vist oss smarte verktøy for å jobbe konkret med mål og tiltak innenfor ulike områder. Vi har oppnådd en mer helhetlig og systematisk måte å gjennomføre våres arbeid, noe som var nødvendig etter en sterk vekst de siste årene.

Vi har spisset våre kriterier når det kommer til innkjøp av varer, både fra norske leverandører men spesielt for leverandørene hvor vi importerer varer som skal distribueres videre i det norske markedet. Som importør er det viktig at vi tar ansvar for produktene vi presenterer, for eksempel skal ingen produkter inneholde microplast men vi skal også strebe etter nye merkevarer som er av god kvalitet og har en realistisk forventet levetid. 

Det er også viktig for oss at våre kunder og forhandlere skal kunne stole på at vi tar vårt ansvar alvorlig når vi introduserer produkter til det norske markedet. Vi skal kartlegge og kvalitetssikre bakover i verdikjeden for å sikre både samfunnsansvarlig og bærekraftig produksjon.  

Grønn omstilling, Miljøfyrtårn

 

 

Brenneriet KAFFA AS

Vårt søsterselskap KAFFA handler kaffe fra flere av de flinkeste kaffeprodusentene i verden. Gjennom langvarige handelsrelasjoner med felles fokus på høy kvalitet står KAFFA som garantist for at kaffebøndene vi jobber med får en langt bedre pris for kaffen de produserer enn de ville fått på det åpne, globale kaffemarkedet. Der det er mulig kjøper brenneriet økologisk sertifisert kaffe, og i noen tilfeller er også kaffen sertifisert gjennom ordninger som Rainforest Alliance, UTZ, Fairtrade osv. men vi leter ikke spesifikt etter sertifiseringsordninger for kaffen per i dag. Vårt hovedfokus som spesialkaffebrenneri er å sikre at så mye av premiumprisen vi betaler for vår kaffe går direkte tilbake til bonden og dem som har produsert kaffen. Det er hva vi mener er den mest bærekraftige og fremtidsrettede formen for kaffehandel. Sertifiseringsordningene vi er kjent med som forbrukere i Norge har sine svakheter i møte med små leverandører, noe vi har erfart over tid og kan utdype mer i et senere blogginnlegg. 

 

All emballasje for kaffe er nå i 100% resirkulerbar plast. For å gjøre produksjonen mer energieffektiv investerer KAFFA nå i år i en ny kaffebrenner. En moderne og sikker brenner som gjenvinner nesten all varme i prosessen. Dette byttet alene gjør at brenneriet håper å kutte opp mot 35-40 tonn CO2 utslipp årlig.

 

Om Miljøfyrtårn 

Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar. Det er et miljøledelsessystem, ikke en sertifisering av enkeltprodukter som for eks. Svanemerket. Stiftelsen Miljøfyrtårn ble opprettet i 2003 og i 2017 ble sertifiseringen anerkjent av EU som et system av høy miljøstandard med fokus på kvalitet på lik linje med internasjonale merkeordninger som EMAS og ISO 14001. 

Les mer om miljøfyrtårn her.