Gratis frakt over 699,-

Gratis frakt over 699,- Levering samme kveld med porterbuddy

Kaffebønner 1kg Østmarka Espresso

Kaffebønner 1kg Østmarka Espresso - KAFFAbutikk
Kaffebønner 1kg Østmarka Espresso - KAFFAbutikk

Kaffebønner 1kg Østmarka Espresso

Smaker av sjokolade, nougat og røde bær.

Østmarka er en sesongbasert espressoblanding. Espressoblandingen består av spesielt utvalgte kaffepartier valgt for sine attributter for å få en ren, søt og balansert espresso.

Bærtørket Brasil gir sødme og masse kropp til kaffen, mens våtforedlet Peru og Guatemala gir smaker av sjokolade og tørket frukt og bærtørket Etiopia gir kompleksitet og balanse til denne blandingen.

Innhold: 1kg hele kaffebønner.

Blandingen inneholder:

Bærtørket Bourbon fra Carmo de Minas i Brasil

Våtforedlet Caturra fra Cajamarca i Peru

Våtforedlet Bourbon fra Antigua i Guatemala

Bærtørket Heirloom fra Guji i Etiopia


Veiledende pris kr 552,00 Salgspris kr 442,00 Spar 20%
/

 • På vårt lager, klar til sending

Vi sender ut varer alle hverdager, bestillinger som kommer inn før 13:00 blir effektuert og sendt samme dag.
Nettbutikken vil hver uke oppdateres på den ferskeste tilgjengelige kaffen. Vi sender ikke ut kaffe lenger enn ti dager etter brennedato, borsett etter høytider med flere helligdager på rad (Jul, Påske og evt 17mai.). Sortimentet vil variere basert på sesong. Dersom du er ute etter kaffe som ikke finnes i nettbutikken på bestillingsdagen, kan du ta direkte kontakt med butikk@kaffa.no. 

For noen produkter må det påregnes noe lenger leveringstid, dette finner du informasjon om under produktene det gjelder. 

Fraktpriser:

Brevpakke uten sporing:
kr 49,- (gratis ved kjøp over 999,-)

Instabox:
kr49,- (gratis ved kjøp over 699,-)

Porterbuddy levert hjem samme dag:
kr 69,- (gratis ved kjøp over 699,-)

Pakke til hentested:
kr 89,- (gratis ved kjøp over 999,-)

Hente selv (Må hentes på Enebakkveien 117B, 3. etg kl 9-16):
Gratis 

International shipping:

We are pleased to offer international shipping.

The cost of shipping depends on weight, volume and destination. The price for your shipment is calculated and added to your total during checkout. We currently use FedEx for International shipments.  

Angrerett:

Hvis du handler som en privatperson har du som forbruker 12 måneders ubetinget angrerett fra du mottar varene. De kan sendes eller leveres til sende de til: Kaffabutikk AS, Enebakkveien 117, 0680 Oslo. Send gjerne sporingsinfo så kan vi følge opp. Så fort vi får sjekket varen vil vi refundere deg via samme betalingsmåte. Vær oppmerksom på at denne angreretten likevel ikke gjelder for tilsendt kaffe, jf. angrerettsloven § 12 første ledd. Les også mer i våre generelle betingelser.

 

Varer i retur:

Uavhentede varer som kommer i retur til oss vil bli oppbevart hos oss i tre måneder. Vi vil forsøke å kontakte kunden ved retur av uavhentede pakker. Etter tre måneder vil vi kreditere kunden, minus våre omkostninger ved  sending og retursending.

EE-avfall:

Elektrisk avfall kan leveres til oss i Enebakkveien 117 kostnadsfritt. Ved forsendelser av EE-avfall vil mottaket være kostnadsfritt men kunde vil belastes standard fraktkostnader. Jfm. Avfallsforskriften kap. 2. 

Bli bedriftskunde:

Ønsker du å bli bedriftskunde på kaffe, vennligst ta kontakt med post@kaffa.no

KAFFAbutikk er importør av HARIO, CHEMEX, KEEPCUP, FELICITA, Fellow, CAFFLANO og CAFETTO ++, driver du din egen butikk og ønsker produkter fra disse leverandørene, vennligst ta kontakt med post@typica.no

Vi hjelper deg gjerne med gode råd om utstyr og anbefaling av kaffe. Ta kontakt med KAFFA på tlf 22 44 35 36. Vi tar forbehold om eventuelle feil og prisendringer.

 

GENERELLE KJØPSBETINGELSER:

Innledning

 Dette kjøpet er regulert av de nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett. Forbrukerkjøp over internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettloven og ehandelsloven, og disse lovene gir forbrukeren ufravikelige rettigheter. Lovene er tilgjengelig på www.lovdata.no. Vilkårene i denne avtalen skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen.

Salgsbetingelsene er utarbeidet og anbefalt av Forbrukerombudet. For en bedre forståelse av disse salgsbetingelsene, se Forbrukerombudets veileder her.

 

 1. Avtalen

Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning.

Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere.

 

 1. Partene

Selger er

Kaffabutikk AS
Enebakkveien 117
0680 Oslo

butikk@kaffa.no

tlf: +47 22192090

org.nr: 991045287MVA

og betegnes i det følgende som  selger/selgeren.

Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som  kjøper/kjøperen. 

 

 1. Pris

Den oppgitte prisen for varen og tjenester er den totale prisen kjøper skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader. Ytterligere kostnader som selger før kjøpet ikke har informert om, skal kjøper ikke bære.

 

 1. Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren.

Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

 

 1. Betalingen

Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen.

Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling.

Dersom det betales med PayPal, blir betalingen trukket av PayPal idet kunden bekrefter kjøpet.

 

 1. Levering

Levering er skjedd når kjøperen, eller hans representant, har overtatt tingen.

Hvis ikke leveringstidspunkt fremgår av bestillingsløsningen, skal selgeren levere varen til kjøper uten unødig opphold og senest 30 dager etter bestillingen fra kunden. Varen skal leveres hos kjøperen med mindre annet er særskilt avtalt mellom partene. Ved forsinkelser i leveranser inn til lager som kan medføre leveringstid ut over 30 dager, vil selger kommunisere dette ut til kunde.

Varer sendes normalt 5 ganger i uka (mandag-fredag).

Småpakker (Pakke i Postkasse) forsøkes levert i postkasse. Dersom pakken ikke passer i åpningen, kan pakken leveres i pose på døra (du får da en melding om det) eller legges til postkontor/post i butikk for henting.

Uavhentede sendinger/forsøkt utlevert som returneres til selger, blir kreditert med fratrekk for fraktkostnader. Dersom kunde ønsker at varene skal sendes på ny, belastes ny frakt.

Når det  bestilles varer og kunde velger å hente varene, vil kunde informeres når varene er klare til henting.

 

 1. Abbonement

Abbonement på kaffe er løpende inntil det blir sagt opp av kunde. 

 

 1. Risikoen for varen

Risikoen for varen går over på kjøper når han, eller hans representant, har fått varene levert i tråd med punkt 6.

 

 1. Angrerett

Med mindre avtalen er unntatt fra angrerett, kan kjøperen angre kjøpet av varen i henhold til angrerettloven.

Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag.

Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kjøper har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig (angrerettskjema, e-post eller brev).

Angrefristen begynner å løpe:

 • Ved kjøp av enkeltstående varer vil angrefristen løpe fra dagen etter varen(e) er levert
 • Selges et abonnement, eller innebærer avtalen regelmessig levering av identiske varer, løper fristen fra dagen etter første forsendelse er levert
 • Består kjøpet av flere leveranser, vil angrefristen løpe fra dagen etter siste leveranse er levert

Angrefristen utvides til 12 måneder etter utløpet av den opprinnelige fristen dersom selger ikke før avtaleinngåelsen opplyser om at det foreligger angrerett og standardisert angreskjema. Tilsvarende gjelder ved manglende opplysning om vilkår, tidsfrister og fremgangsmåte for å benytte angreretten. Sørger den næringsdrivende for å gi opplysningene i løpet av disse 12 månedene, utløper angrefristen likevel 14 dager etter den dagen kjøperen mottok opplysningene.

Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til selgeren uten unødig opphold og senest 14 dager fra melding om bruk av angreretten er gitt. Kjøper dekker de direkte kostnadene ved å returnere varen, med mindre annet er avtalt eller selger har unnlatt å opplyse om at kjøper skal dekke returkostnadene. Selgeren kan ikke fastsette gebyr for kjøperens bruk av angreretten.

Kjøper kan prøve eller teste varen på en forsvarlig måte for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon, uten at angreretten faller bort. Dersom prøving eller test av varen går utover hva som er forsvarlig og nødvendig, kan kjøperen bli ansvarlig for eventuell redusert verdi på varen.

Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale kjøpesummen til kjøperen uten unødig opphold, og senest 14 dager fra selgeren fikk melding om kjøperens beslutning om å benytte angreretten. Selger har rett til å holde tilbake betalingen til han har mottatt varene fra kjøperen, eller til kjøper har lagt frem dokumentasjon for at varene er sendt  tilbake.

 1. Forsinkelse og manglende levering – kjøpernes rettigheter og frist for å melde krav

Dersom selgeren ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og/eller kreve erstatning fra selgeren.

Ved krav om misligholdsbeføyelser bør meldingen av bevishensyn være skriftlig (for eksempel e-post).

Oppfyllelse

Kjøper kan fastholde kjøpet og kreve oppfyllelse fra selger. Kjøper kan imidlertid ikke kreve oppfyllelse dersom det foreligger en hindring som selgeren ikke kan overvinne, eller dersom oppfyllelse vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for selger at det står i vesentlig misforhold til kjøperens interesse i at selgeren oppfyller. Skulle vanskene falle bort innen rimelig tid, kan kjøper likevel kreve oppfyllelse.

Kjøperen taper sin rett til å kreve oppfyllelse om han eller hun venter urimelig lenge med å fremme kravet.

Heving

Dersom selgeren ikke leverer varen på leveringstidspunktet, skal kjøperen oppfordre selger til å levere innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse. Dersom selger ikke leverer varen innen tilleggsfristen, kan kjøperen heve kjøpet.

Kjøper kan imidlertid heve kjøpet umiddelbart hvis selger nekter å levere varen. Tilsvarende gjelder dersom levering til avtalt tid var avgjørende for inngåelsen av avtalen, eller dersom kjøperen har underrettet selger om at leveringstidspunktet er avgjørende.

Leveres tingen etter tilleggsfristen forbrukeren har satt eller etter leveringstidspunktet som var avgjørende for inngåelsen av avtalen, må krav om heving gjøres gjeldende innen rimelig tid etter at kjøperen fikk vite om leveringen.

Erstatning

Kjøperen kan kreve erstatning for lidt tap som følge av forsinkelsen. Dette gjelder imidlertid ikke dersom selgeren godtgjør at forsinkelsen skyldes hindring utenfor selgers kontroll som ikke med rimelighet kunne blitt tatt i betraktning på avtaletiden, unngått, eller overvunnet følgene av.

 

 1. Mangel ved varen – kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist

Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år.

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning  fra selgeren.

Reklamasjon til selgeren bør skje skriftlig.

Retting eller omlevering

Kjøperen kan velge mellom å kreve mangelen rettet eller levering av tilsvarende ting. Selger kan likevel motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader. Retting eller omlevering skal foretas innen rimelig tid. Selger har i utgangspunktet ikke rett til å foreta mer enn to avhjelpsforsøk for samme mangel.

Prisavslag

Kjøper kan kreve et passende prisavslag dersom varen ikke blir rettet eller omlevert. Dette innebærer at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand. Dersom særlige grunner taler for det, kan prisavslaget i stedet settes lik mangelens betydning for kjøperen.

Heving

Dersom varen ikke er rettet eller omlevert, kan kjøperen også heve kjøpet når mangelen ikke er uvesentlig.

 

 1. Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold

Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen eller loven, og dette ikke skyldes selgeren eller forhold på selgerens side, kan selgeren i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt kreve erstatning fra kjøperen. Selgeren vil også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og et rimelig gebyr ved uavhentede varer.

Oppfyllelse

Selger kan fastholde kjøpet og kreve at kjøperen betaler kjøpesummen. Er varen ikke levert, taper selgeren sin rett dersom han venter urimelig lenge med å fremme kravet.

Heving

Selger kan heve avtalen dersom det foreligger vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra kjøperens side. Selger kan likevel ikke heve dersom hele kjøpesummen er betalt. Fastsetter selger en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse og kjøperen ikke betaler innen denne fristen, kan selger heve kjøpet.

Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr

Dersom kjøperen ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan selger kreve renter av kjøpesummen etter forsinkelsesrenteloven. Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til Kjøper kan da bli holdt ansvarlig for gebyr etter inkassoloven.

Gebyr ved uavhentede ikke-forskuddsbetalte varer

Dersom kjøperen unnlater å hente ubetalte varer, kan selger belaste kjøper med et gebyr. Gebyret skal maksimalt dekke selgerens faktiske  utlegg for å levere varen til kjøperen. Et slikt gebyr kan ikke belastes kjøpere under 18  år.

 

 1. Garanti

Garanti som gis av selgeren eller produsenten, gir kjøperen rettigheter i tillegg til de kjøperen allerede har etter ufravikelig lovgivning. En garanti innebærer dermed ingen begrensninger i kjøperens rett til reklamasjon og krav ved forsinkelse eller mangler etter punkt 9 og 10.

 

 1. Personopplysninger

Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er selger. Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle.

 

 1. Konfliktløsning

Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig på telefon 23400500 eller www.forbrukerradet.no.

Dette nettstedet er beskyttet av reCAPTCHA, og Googles personvernerklæring og vilkår for bruk gjelder.

Mer fra KAFFA
Kaffebønner Peru Rosaura Santos
kr 176,00
Ny brenning snart klar
Utsolgt
Kaffebønner Peru Damian Espinoza
kr 190,00
Kaffebønner Guatemala Bella Carmona
kr 228,00
Ny brenning snart klar
Utsolgt
Kaffebønner Etiopia Chelbesa
kr 176,00
Brasil Santuario Sul kaffebønner
Kaffebønner Brasil Santuario Sul
kr 205,00
Kaffebønner Brasil Fazenda IP
kr 138,00
Sist sette