2019-11-05

Bestillingsfrist for levering 3.01

Dato: 30.12.2019
Tid: 11.00

Første levering etter jul er fredag 3. januar.

Bestillinger til uke 1 må være inne senest 30. desember kl 11.00