Kaffa

Filosofi

Vi på KAFFA har en veldig tydelig filosofi og fokus på at kaffen kommer fra et bær på et kaffetre hos en kaffebonde i et geografisk område. Det er nettopp dette som gjør at den smaker som den gjør. Vi ønsker å fortelle hele historien og mener det gir merverdi, kunnskap og trygghet for kunden. Vi har lett og funnet denne kaffen, som oftest besøkt bonden, tatt ham i hånda og alltid betalt en god pris for god kaffe. Vi ønsker å bygge varige relasjoner med våre leverandører, kaffebøndene. Fair trade, direkte handel og sporbarhet er ord og utrykk mange liker å bruke, for oss er de en selvfølge.

Ingen andre kaffebrennerier i Norge kjøper så kostbar kaffe som KAFFA, verken gjennomsnittlig eller som unike auksjonskjøp. Ingen andre bruker så store ressurser på å reise for å oppsøke bønder og finne kaffe, drive kunnskapssøken, fagutveksling og utvikling. En økonom ville nok ment at en uansvarlig andel av driftsbudsjettet vårt går med til dette, men så er heldigvis ingen av oss det. Vi bruker penger som fulle sjømenn for å tilfredsstille vår egen ærgjerrighet her og nå, men også for å stå sterkere i fremtiden:

1 — Råvaretilgang

Man kan tenke at den viktigste kampen om markedsposisjon og kaffekredibilitet står mellom Jessenløkken og Grünerløkka, eller mellom Lindesnes og Kirkenes. Eller sagt på en annen måte, – at det er markedssituasjonen her hjemme som bør bekymre en liten aktør i kaffemarkedet. Vel, man må jo finne noen som vil kjøpe godsakene som man har funnet frem til, og i så henseende har KAFFA vært velsignet med trofaste tilhengere og gode kunder. Men folkens – den største kampen vil i fremtiden stå om å få tak i den beste råkaffen! Og den kampen står på andre siden av jordkloden. Der er KAFFA, og vi har vært der lenge! Vi oppsøker bøndene hjemme på gården i de landene hvor kaffen faktisk dyrkes og foredles for å få kjøpe deres beste avlinger. Vi knytter kontakter med andre likesinnede brennerier over hele verden for å kjøpe de beste partiene sammen når vi må. KAFFA handler kaffe fra de viktigste auksjonene i verden, eller oppretter direkte relasjoner med bønder og handler deres beste kaffe før den når ut til markedet. Det er ikke billig. Noen har stjålet begrepet ”rettferdig handel” og forstår ikke hvor stor skade de gjør for utviklingen av en sunn og levedyktig kaffehandel. Småpenger holder ikke når man skal produsere ypperste kvalitet og leve et anstendig liv. Derfor kaller vi det vi driver med for direktehandel og vi betaler meget godt for meget gode varer. Rett til bonden. Det er vi umåtelig stolte av. Kostbar kaffe er ikke dyrt. Aldri. Bare kostelig og deilig. Likevel betaler du mer for en flaske vann på Narvesen enn for en kopp med verdens ”dyreste” kaffe.

2 — Brennestil

Motivasjonen for å starte eget brenneri kom fra nysgjerrighet om brennefaget og ønsket om å introdusere en ny brenneprofil. Trish Skeie, en amerikaner med lang erfaring som kaffebrenner, var med oss fra oppstarten og vi utviklet en brenneprofil som vi den gang var alene om, men som nå ser ut til å bli toneangivende blant de ambisiøse kaffebrenneriene i Norge: Slow roast, soft roast, skånskom mellombrenning. Navnet er ikke poenget, men selve smaken. Poenget er at kaffe som har potensial til å smake av det faktum at det har vært et bær, skal få fremvise sin formfullendte modenhet. Derfor føres det en nøyaktig logg, med tid og temperatur, for hver eneste batch som brennes, og vi korrigerer oss selv ved å smaksteste den kaffen vi brenner. Hver eneste dag.

3 — Kunnskapsformidling

Åpenhet og sporbarhet er selvfølgeligheter i dagens verden. På KAFFA har vi stor fortellerglede om alt vi har brukt så mye tid på å lære: Om kaffens opphavsted og menneskene som dyrker og foredler den. Det er det ene. Det andre er at vi mener å ha gode forutsetninger for å fortelle om hvordan kaffen helst bør brygges for å lurke ut de beste smaksegenskapene. ”Smaking og Kurs” er derfor våre mellomnavn. Til slutt; vi har lenge fortvilet over slurvete språk om kaffesmak. Både i Norge og i verden forøvrig. Det blir jo helt umulig å dele våre smaksopplevelser dersom vi ikke har forståelige og presise begreper å kommunisere med. På KAFFA har vi derfor etablert et system og et begrepsapparat som man kan relatere til når man opplever kaffe. Det er like banalt som det er enkelt: Kaffe har aroma, smaksstruktur og smaksatributter. Det er slettes ikke alltid så lett å finne de rette ordene på det man smaker. Men vi øver og øver. Smaking er nøkkelen. Dessuten er det viktig å forstå og snakke om hvorfor kaffen smaker som den gjør. Så snart er kaffens forskjellige artsnavn og foredlingsformer på alles lepper. Bare vent. Smak er dannelse. Velkommen til KAFFA. Kaffe av en annen verden.