Kaffa

KAFFA og kaffehandel

God kaffe er best. På KAFFA jobber vi direkte med kaffebonden selv eller de som foredler kaffen, altså ikke bare eksportører i opprinnelseslandet eller importører i Europa. På denne måten kan vi, bokstavelig talt, dyrke fram unik kaffe. Den eneste måten å avgjøre hva som er en god kaffe på, er å smake på den. Gjerne sammen med bonden selv når vi er på besøk.

Bonden og familien som produserer den fantastiske råkaffen er vår nærmeste og viktigste samarbeidspartner og vi har derfor en åpen dialog, gjensidig respekt og avhengighet til hverandre, og ofte også en personlig relasjon med bonden. Med KAFFAs førstehånds kjennskap til kaffens opprinnelse vet vi å verdsette, ikke bare menneskene, men det spesielle produktet som de fremstiller: Det koster hardt arbeid, tid og mer penger å fremstille slik kaffe, og KAFFA betaler derfor adskillig mer for dette. Merverdien ligger i smaken.

På KAFFA betrakter vi oss selv og bonden som likeverdige kaffehåndverkere, ikke veldedighetsarbeidere og vi kan ikke forestille oss en mer bærekraftig og rettferdig måte å handle kaffe på. Les mer om KAFFA her og om å finne kaffe her.

Cup of Excellence

Cup of Excellence (COE) er et program for å skape oppmerksomhet rundt kaffe av eksepsjonell kvalitet. Når en kaffe har fått utmerkelse i COE har også bonden kommet fram i lyset. Det er viktig at folk som gjør en fantastisk bra jobb, får oppmerksomhet om dette og gis insentiver til å arbeide videre med kvalitet. COE verdsetter kaffen for det den har: smak. KAFFA kjøper ofte kaffepartier fra COE-auksjonene og er livstidsmedlem av organisasjonen.

Slik fungerer programmet: 
Årlig avholdes åpne og strengt kontrollerte konkurranser i de respektive produksjonslandene, hittil i ti land i Sør- og Mellom-Amerika og Afrika. Kaffebønder i de respektive landene inviteres til å levere inn prøver fra sine beste avlinger. Først blir prøvene vurdert av en nasjonal jury, og etter flere runder med smakinger og utvelgelse, så inviteres en internasjonal jury til å smake og rangere de beste gjenværende avlingene. Alle bruker den samme smaksprotokollen (metoden) og alle smakinger utføres blindt. Navn på bonden og gårdene som vinner blir offentliggjort av et revisjonsfirma på slutten av en intensiv smake-uke. Så er det party!

KAFFA deltar hvert år med smaksdommere i de internasjonale juryene til COE og er på den måten med i de mest toneangivende fagområdene for kaffesmaking i verden. Men viktigst, her treffer vi de flinkeste kaffebøndene i hvert land og knytter kontakter med dyktige kaffebrennere fra hele verden.

Kaffe blir ikke bedre enn dette. Ferdig med det. Brennerier fra hele verden byr på og kjøper denne kaffen gjennom en internettauksjon. Dette fører til stor prestisje for kaffegården og gode penger til bonden.

Kaffehandel blir ikke mer rettferdig enn dette: På auksjonen selges kaffen for svært høye priser og bonden beholder 85% av auksjonsbeløpet. Resten går til organisering av COE-programmet. Når en flink kaffebonde bringes ut av anonymitet og får solgt sin kaffe i et kresent marked, til en høy pris, har man skapt et insentiv til å fortsette å produsere kaffe av eksepsjonell kvalitet. På den annen side må det fines et marked som er villig til å verdsette kaffens smak. Det vil si: Bruke smaken som målestokk for verdi. Det er det KAFFA ønsker å bidra til. På KAFFA arbeider vi med å videreutvikle relasjoner til de bøndene vi en gang ble kjent med gjennom deres kaffe fra COE-programmet. På denne måten utvikler vi et faglig samarbeid, og hjelper hverandre å få enda bedre kaffe i fremtiden!