KAFFA as | Enebakkveien 117 | 0680 Oslo | +47 22 19 20 90 | post@kaffa.no

Las Mingas fra Colombia. Snart hos KAFFA !

KAFFA har vært invitert til å delta i det unike programmet "Las Mingas" i Colombia. Ordet “Mingas” betyr å samle seg og jobbe mot et felles mål. Vårt mål er å finne fantastisk kaffe, og har mottatt prøver fra over hundre gårder i Huila-distriktet.

Ifjor sommer dro KAFFA dit for å besøke utvalgte gårder og bønder i denne landsdelen.  I prinsippet handler Las Mingas-programmet om å skille de eksepsjonelt gode avlingenene fra resten. Litt bakgrunn. En gjennomsnittlig kaffegård i Colombia er omlag 50 mål jord og kaster av seg mindre rundt 500 kg råkaffe. Det har blitt vanlig at man gjør mye av foredlingen på gården (les: avskalling, vasking og tørking), men det er et relativt nytt fenomen at man har utstyr for å oppnå konsistent resultat. Enkle løsninger som det å bygge plasttak over stedet der man tøker kaffen har medført en dramatisk forbedring. Konsistent resultat, fra lot til lot, fra år til år, er ikke det samme som å lage fantastisk kaffe, men det er en god begynnelse. Siden 80% av kaffebøndene i Colombia regnes som småskalaprodusenter velger man ofte å gå sammen med andre bønder fra et gitt område i en "Associacion" når man skal selge kaffen sin. Den halvforedlede kaffen kan da selges til internmarkedet, eller FNC (den colombianske nasjonale "kaffe-kooperasjonen") som står for det meste av kaffeeksporten fra landet. Men det finnes andre veier ut.

Virmax, et kaffe-eksportfirma som ble startet av to gutter fra Bogotá for noen år siden, har satt opp sine egne smake-stasjoner inne hos Assosiasjonene i de presumtivt beste kaffeditriktene, og handler de beste avlignene de finner. På en skala som går til 100 vil en kaffe som får 80 poeng ihvertfall være ren, om ikke fantastisk. Kaffe som vurderes opp til 84 poeng går i blandinger som Virmax selger under generiske merke-navn som Quebradon, La Piramide, San Sebastian osv. Mens kaffe som virderes til OVER 86 poeng holdes til side: de blir med i Mingas-prosjektet! Hvert brenneri, hvorav KAFFA er ett av omlag tyve i verden, er tildelt noen Assosiasjoner som vi får disse spesielle lotene fra. Vi mottar prøver, men har ikke noen forpliktelse til å kjøpe. Vi får i første omgang heller ikke noen informasjon om hvordan de ellers har vudert kaffen, bare at den er over 86 poeng. Når vi så har mottat masse prøver og vurdert kaffen internt hos oss, har vi kanskje skåret kaffen opp til både over og under 86 poeng, men for vår egen del er vi mest interessert i å kjøpe de som vi gir 88, 90 og 90+. Og vi betaler deretter; Jo bedre vi synes kaffen er,  - jo mer penger får bonden. Vi har kjøpt tilsammen 14 loter som vi skal presentere hver for seg, men har også laget en blanding av kaffe fra La Plata i Huila, kaffe som vi skåret til mellom 86 til 88 poeng. Fra Union i Narino har vi kjøpt loter som vi har skåret fra 87 til 91 poeng. Følg med for informasjon om smakinger som blir satt opp så snart vi får denne kaffen inn i februar !