KAFFA as | Enebakkveien 117 | 0680 Oslo | +47 22 19 20 90 | post@kaffa.no

Kursplan, juni 2011

Meld deg på til Grunnleggende kaffe- & bryggekurs, ons. 22. JUNI kl 0900-1200

Onsdag 22. JUNI kl 0900-1200

Grunnleggende kaffe & bryggekurs :
Det er viktig å kunne sette ord på det man smaker, særlig hvis man skal kunne diskutere det med kundene dine!

Kurset begynner med at vi setter oss inn i grunnleggende kaffekunnskap.

Deretter setter vi de ulike artene og foredlingsteknikkene vi har diskutert på smakebordet.

Del to tar for seg baristateknikker – espressobrygging, kvernjustering og melkeskumming.


Selv om kurset er grunnleggende, kan det tas flere ganger, fordi vi planlegger hvert kurs ut ifra hvem som kommer og hvilken erfaring den enkelte har.

For påmelding, kontakt KAFFA pr e-post   post@kaffa.no    evt. pr. telefon 22 19 20 90