KAFFA as | Enebakkveien 117 | 0680 Oslo | +47 22 19 20 90 | post@kaffa.no

MELLOMMENNENE... møt dem 18. mai i Oslo

Det går fort i svingene i kaffeverden om dagen. Vedtatte sannheter i det ene øyeblikket, oppheves i det neste. Innimellom oppstår nye paradigmer. Og hele tiden svirrer trender og nye buzz words. Et av tidens summende begreper er direktehandel, oversatt fra det engelske begrepet direct trade.

 

Dette er et begrep som skal gi konsumenten en forståelse for, eventuelt en følelse av, at den kaffen man har med å gjøre er handlet mellom to parter og at det er en klar relasjon mellom kjøperen (et kaffebrenneri) og produsenten (kaffebonden). Men det er en upresis ordbruk inntil man har satt premissene for hva man egentlig mener med direkte.

For de aller fleste som sier de driver med såkalt direkte handel gjør ikke det, - ikke engang i den forstand at man faktisk har vært på gården og/eller kjenner kaffebonden. Det er selvsagt problematisk ut ifra etikk i markedsføringen. Det å drive virkelig direkte handel mellom en kaffegård langt unna og en liten brennerivirksomhet i Norge - i ordets mest ærlige forstand - er en kostbar virksomhet. Men det er et stort tema som vi skal la ligge nå.
Den vanligste misforståelsen hos konsumenten, og som det ikke gjøres så mye for å oppklare, er at når kaffen har kommet til markedet - f.eks. Norge - som direktehandlet kaffe, så er det underforstått at det ikke er (fordyrende) mellom-ledd mellom bonde og brenneri. Ingen mellommenn involvert.
 
Det stemmer ikke helt. Det MÅ være noen, la oss kalle dem mellommenn, involvert for å få varene fra A til B.
Men hvor mange som er involvert og hva hver enkelt gjør, avhenger av kaffelandet man snakker om. I dette eksempelet skal jeg forklare hvordan KAFFA handler kaffe fra Colombia.
 
Når KAFFA handler direkte med bønder i Colombia, så mener vi det. Så langt det går an. Vi besøker bøndene og tester kaffe fra alle de kaffegårdene vi til slutt kjøper kaffen fra. Det rent trivielle, dvs å flytte kaffe fra Colombia til Norge, krever en eksportør i den ene enden og en importør i den andre. Begge disse er forså vidt også mellomledd, og KAFFA betaler dem for logistikktjenester og papirarbeid.
KAFFA handler ikke kaffe fra agenter i Colombia eller andre steder som kun henviser til kaffepartier (og tar en kommisjon for salget), ei heller kjøper vi ”hyllevare” fra importører i Europa. KAFFA er ute i felten og besøker de distriktene som vi har erfaring med at har produsert god kaffe tidligere, eller oppsøker nye områder av (kvalifisert) nysgjerrighet. Men reisingen og arbeidet gjøres ikke på måfå. Vi jobber sammen med våre gode mellommenn i Colombia. Gutta heter Giancarlo og Alejandro. De startet Virmax, et kaffeeksportfirma som jobber utelukkende med spesialkaffe, altså kaffe fra spesielt flinke produsenter. Av alle involverte parter i kjeden mellom en kaffebonde og et kaffebrenneri, bidrar Virmax med å gi merverdi. La oss forklare.
 
Hvert kaffeland har sin helt spesielle tradisjon og regulering ifht hvordan kaffe kan og skal selges/eksporteres. I Colombia sitt tilfelle har man organisert kaffehandelen med utgangspunkt i at en bonde til enhver tid skal kunne selge sin kaffe til Federacion Nacional de Cafeteros (FNC). Bonden er ikke lenger eier av varen når han har solgt til FNC og de foredler kaffen videre og klargjør for salg og eksport. Om det skulle være et spesielt godt kaffeparti vil bonden aldri få vite det, og uansett blir kaffen som regel blandet sammen i store partier. I beste fall vil de god kaffepartiene bli skilt ut, og solgt for seg, men bonden er som nevnt ikke lenger involvert. Kaffen har nå blitt generisk Colombiansk.
Selv om FNC i tidligere tider hadde en nesten monopolistisk rolle som eksportør, har dette markedet nå blitt åpnet og FNC er i dag bare én av mange eksportører. Men FNC er i den andre enden alltid nødt til å kjøpe kaffen fra bønder som vil selge, uavhengig av kvalitet og betaler da kun markedets pris på den aktuelle salgsdagen.
 
Virmax har rettet seg inn for å får tak i de beste kaffepartiene. Modellen er genial, like mye som den er enkel og freidig. På de såkalte kaffeforenings-mottakene (bønder er ofte medlem av en lokal associacion de cafeteros der de leverer inn sin kaffe) setter de opp lab med prøvebrennemaskin og smakerom for å sjekke alt som kommer inn av kaffe. Ut ifra kjennskap til gode områder, hvilke bønder som er medlemmer (f.eks. CoE-vinnere) og flere års erfaring i de viktigste kaffeområdene vet de å plassere seg midt i smørøyet. De har nå et dusin slike prøvestasjoner rundtom i landet. Virmax setter flinke bønder i kontakt med kaffebrennerier, og KAFFA er et av deres viktigste brennerier i det Europeiske markedet. Fra sist høsting kjøpte KAFFA 17 partier fra 10 gårder i Huila. Partiene er fra 70kg til 700kg hver.
Vel vitende om at FNC vil kjøpe alt ellers, kan Virmax tillate seg å bare se etter de beste kaffepartiene. KAFFA søker kaffe som har en smaksprofil som vi ville gitt over 86 poeng. Virmax har ikke eierskap til den kaffen de tar prøver på, men sender kaffeprøver videre til oss fra partier som de mener er 86 eller høyere. Så er det opp til oss å vurdere hva vi mener. Av og til synes vi ikke kaffen fortjener så høyt score – og avslår – og av og til mener vi kaffen er langt over 86. Da går prisen opp. I det KAFFA forplikter seg til et kaffeparti er vi også forpliktet til å medgi hvordan vi har bedømt kaffen og betaler etter hvor høy poengsum vi har gitt den. Det er i alles interesse at kaffen skal være så bra som mulig, og poenggivningen (og merbetalingen) er insentiv for nøyaktig produksjon og foredling av kaffe.
Vi ønsker å få tilsendt prøver fra bønder vi har handlet med tidligere år, samtidig som vi alltid vil teste nye gårder og distrikter. Nytt fra forrige sesong var at vi fikk tilgang på en unik Geisha-kaffe fra Cauca. Og fra neste år skal vi handle fra en gård i Santander som har et dusin forskjellige kaffearter. KAFFA var der to ganger i høst og skal tilbake på smaking av siste høsting om et par uker.
 
KAFFA har vært på alle gårdene som vi handler Colombia-kaffen fra, enten før eller etter at vi har blitt kjent med kaffen rent sensorisk (køpping). Under disse gårdsbesøkene får vi kjennskap til familienes vilkår, og oppdager raskt hvem som er mer ambisiøse enn andre. Vi oppfordrer våre likestilte kaffe(bonde)kolleger til å gjøre alt som skal til for å produsere en så god og om mulig enda bedre kaffe. KAFFA betaler for merarbeidet og merverdien som en høyere poenggivning gir. Dessuten ønsker vi å ha en sunn og langsiktig handelsrelasjon med nettopp disse produsentene. Dette er forøvrig en modell som vi har tatt med oss til Brasil, Honduras, Costa Rica, El Salvador og Panama.
 
Men dette hadde ikke vært mulig, eller hadde i alle fall tatt oss mye lenger tid, om vi skulle gjort helt på egenhånd. Colombia er en verdens største kaffeprodusenter. Å finne de aller beste kaffepartiene er som å lete etter nålene i høystakken. Vi er derfor takknemlig for den assistansen som våre gode mellommenn, Giancarlo og Alejandro, gjør for oss i Colombia. Selv om de er mye ute i felten selv, både for å teste kaffe og for å gi faglig assistanse til produsentene, har de flere folk i sving. I tillegg til kaffe-testerne har de kollegaer med agronomi-faglig bakgrunn som bistår bøndene med jordanalyser, gjødselbruk, foredlingspraksis etc. KAFFA har insistert på at vi vil har full kontroll med hvilke bær som går inn til foredling. Vi betaler nå spesifikt for at ”våre” gårder blir besøkt flere ganger hver sesong, særlig for å oppfordre til og dokumentere at bærplukkingen er optimal. Vi vil ha søt kaffe, da må man plukke de søteste bærene. Så enkelt det enn kan høres, gjenstår det et stort arbeid i nesten alle kaffeland med å få gjennomført dette. KAFFA har satt dette som et kriterium.
 
Giancarlo og Alejandro fra Virmax kommer til Oslo for å fortelle om sitt arbeid med dyktige kaffebønder fra fine kaffegårder i Colombia, og vi vil selvsagt ha smaking av diverse nyankommet Colombia-kaffe i anledning besøket 18.mai 2011. Følg oss på FB og Twitter for annonsering av program, tid og sted.