KAFFA as | Enebakkveien 117 | 0680 Oslo | +47 22 19 20 90 | post@kaffa.no
Kaffa & kaffehandel Cup of excellence  

Cup of Excellence (COE) er et program for å skape oppmerksomhet om kaffe av eksepsjonell kvalitet. Når en kaffe har fått utmerkelse i COE har også bonden kommet fram i lyset. Det er viktig at folk som gjør en fantastisk bra jobb, får oppmerksomhet om dette og gis insentiver til å arbeide videre med kvalitet. COE verdsetter kaffen for det den har: smak.
KAFFA kjøper ofte kaffe-loter fra COE-auksjonene og er livstidsmedlem av organisasjonen.


Slik fungerer programmet:
Årlig avholdes åpne og strengt kontrollerte konkurranser i de respektive produksjonslandene, hittil i ti land i Sør- og Mellom-Amerika og Afrika. Kaffebønder i de respektive landene inviteres til å levere inn prøver fra sine beste avlinger. Først blir prøvene vurdert av en nasjonal jury, og etter flere runder med smakinger og utvelgelse, så inviteres en internasjonal jury til å smake og rangere de beste gjenværende avlingene. Alle bruker den samme smaksprotokollen (metoden) og alle smakinger utføres blindt. Navn på bonden og gårdene som vinner blir offentliggjort av et revisjonsfirma på slutten av en intensiv smake-uke. Så er det party !

KAFFA deltar hvert år med smaksdommere i de internasjonale juryene til COE og er på den måten med i de mest toneangivende fagområdene for kaffesmaking i verden. Men viktigst, her treffer vi de flinkeste kaffebøndene i hvert land og knytter kontakter med dyktige kaffebrennere fra hele verden.

Kaffe blir ikke bedre enn dette. Ferdig med det. Brennerier fra hele verden byr på og kjøper denne kaffen gjennom en internettauksjon. Dette fører til stor prestisje for kaffegården og gode penger til bonden.

Kaffehandel blir ikke mer rettferdig enn dette: På auksjonen selges kaffen for svært høye priser og bonden beholder 85% av auksjonsbeløpet. Resten går til organisering av COE-programmet.
Når en flink kaffebonde bringes ut av anonymitet og for solgt sin kaffe i et kresent marked, til en høy pris, har man skapt et insentiv til å fortsette å produsere kaffe av eksepsjonell kvalitet. På den annen side må det fines et marked som er villig til å verdsette kaffens smak. Det vil si: Bruke SMAKEN som målestokk for VERDI. Det er det KAFFA ønsker å bidra til.

På KAFFA arbeider vi med å videreutvikle relasjoner til de bøndene vi en gang ble kjent med gjennom deres kaffe fra COE-programmet. På denne måten utvikler vi et faglig samarbeid, og hjelper hverandre å få enda bedre kaffe i fremtiden !